S

Semestrální úlohy pro předmět MSD

Zadání, datasety semestrálních úloh pro předmět Modelování a simulace dynamických systémů.