Skip to content
MSD

MSD

Modelování a simulace dynamických systémů – předmět v bakalářském programu Kybernetika a robotika na FEL ČVUT. Primárně pro správu zdrojových kódů – studenti přistupují skrze stránku v systému Moodle https://moodle.fel.cvut.cz/course/B3B35MSD.