Draft: Resolve "Zpětná vazba k: B4B35OSY - Operační systémy (_index.md)"

Closed Jiří Záhora requested to merge 2-zpetna-vazba-k-b4b35osy-operacni-systemy-_index-md into master

Closes #2 (closed)

Merge request reports