Skip to content
U

UAV monitorovaci system

Project ID: 24125

Projekt realizovaný v rámci bakalářské práce zaměřený na sběr avionických dat