Skip to content

lab5: Use words instead of numbers for link labels

Podle mě je to takto udržitelnější a méně náchylné k chybám - teď lze snadno vidět a zkontrolovat, co kam odkazuje. Záměrně jsem se vyhnul psaní pthread do identifikátorů, protože mi přijde, že je snazší v tom udělat chybu a napsat phtread (a nevidět to na první pohled), než když třeba porovnám thread a htread nebo trhead.

Kdybyste chtěli hezčí diff, než ukazuje Gitlab, tak dobře funguje git diff --diff-algorithm=patience --word-diff <from-commit> <to-commit>

Merge request reports