oprava několika překlepů v commands.md

Merge request reports