S

Semestral project review

Odevzdaný semestrální projekt na FEL CVUT.