D

Domácí úkoly pro předmět MSD

Zadání domácích úkolů pro předmět Modelování a simulace dynamických systémů.