S

Smart home control

Výstupem projektu bude funkční aplikace pro ovládání zákazníkova Smart Home.

Forked from Lukáš Čermák / Smart home control