K

kazeta

Systém pro zachytávání, nahrávání, katalogizaci a distribuci A/V záznamů na ČVUT FEL